Arutelu:Infrapunaspektroskoopia

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Antud artikkel on suhteliselt sisukas ning teema on täielikult kaetud. Pikkus on ka väga hea - pole liiga pikk ega liiga lühike. Illustreerivad pildid oleks võinud juures olla.

Tekst on kohati liiga keeruline - tavainimesel on raske asjadest aru saada. Tegemist on ju siiski kõigile avalike artiklitega.

Allikatele viitamisega on kõik korras. Viiteid ja kasutatud kirjandust on piisavalt.

Artikli ülesehitus on Vikipeedia tavadele vastav - lõigud on ilusti eraldatud, siselingid on olemas.

Nüüd natuke vigadest. Suhteliselt palju komavigu:

 • ..spektroskoopia liik, mis tegeleb elektromagnetkiirgusega..
 • ..ainepikkusega elektromagnetkiirgust, mis on omapärane nende..
 • ..kiirguse sagedus, mis neeldub, vastab absorbeerunud kiirguse..
 • ..tasakaalugeomeetria läheduses, siis resonantsed võnkumised..
 • Molekulil, mis koosneb N arvust aatomitest ning on lineaarne, võib võnkuda 3N-5 eri moel. (ka sõnastus on halvasti)
 • Juhul, kui vastav kaheaatomiline molekul on sümmeetriline..
 • ..lainepikkusel leitakse, kui palju energiat neeldus.

Selliseid vigu on veel.

Sõnade järjekord (arvatavasti tõlke tõttu):

 • ..enamik millest põhinevad absorbtsioon spektroskoopial.
 • ..igaüht millest nimetatakse vibratsiooniliseks..
 • Juhul, kui vastav kaheaatomiline molekul on sümmeetriline, näiteks H2, siis vastav võnkumine on IP inaktiivne..

Kokkukirjutamine:

 • Vastavate oobertoon-võnkumiste intensiivsus on ligikaudu 10n-1 korda väiksem standardoleku võnkumisest, kus n on oobertoon võnkumise järk.

Õigekiri:

 • Samas on nad !siisgi! kasutusel eri struktuuriüksuste määramise.


Kokkuvõtteks ütlen, et üldiselt on tegemist väga hea ja sisuka artikliga, kuid õigekirja- ja komavigu võiks olla tunduvalt vähem!

--Kairi koppel 12. november 2011, kell 14:16 (EET)


 • Esimeses lauses üks koma puudu, "enda all" võiks ära jätta, absorptsioon spektroskoopia ei ole õige.
 • rotatsioonspektroskoopias, kas selline termin on eesti keeles olemas?
 • molekulaarsete
 • infrapuna-aktiivne
 • Raman-aktiivne
 • käär-, kiik-, paind- ja liputusvõnkumine kus eestikeelses kirjanduses on sellised terminid?
 • oobertoonvõnkumiste
 • Lauses "Uurides läbinud valguse..." koma puudu
 • Lauses "Seda saavutatakse lainepikkuste..." koma puudu
 • Lauses "Alternatiiviks on kogu laineala..." koma puudu
 • lingitava artikli pealkiri on Fourier' teisendus
 • infrapuna-inaktiivsed
 • leelismetall-halogeniidsooli
 • milleläbi on võimalik spektrit mõõta Ei saa aru
 • kohapealt sellist sõna eesti keeles pole
 • võtavad enda alla halb väljendus
 • välja venitatud
 • Lauses "Antud meetod on eriti populaarne..." koma puudu, "antud" on kantseliitlik sõna, tasub vältida
 • Lauses "Võrreldes eri potentsiaalidel..." koma puudu

Adeliine 28. detsember 2011, kell 21:03 (EET)


Viisin kõik välja toodud muudatused sisse, kuid samas on siisgi ebaselge mida teha punktiga:

 • käär-, kiik-, paind- ja liputusvõnkumine kus eestikeelses kirjanduses on sellised terminid?

Eesti keeles, nagu ka inglise keeles, on olemas tegusõnad käärliikumine(scissoring), kiikumine(rocking), paindumine(twisting, bending) ja liputamine(wagging). Vastavad nimisõnad kirjeldavad lauses võnkumise liiki ning samalaadselt on neid kirjeldatud ka teistes keeltes(nt scissoring vibration). Järgides, kuidas on kasutatud teisi võnkumisega seotud termineid(nt free vibration- vabavõnkumine) on vastavad terminid ka eesti keeles korrektsed. Alternatiiviks on muuta lauset järgmiselt:

..kuuel eri moel: sümmeetriline ja asümmeetriline valentsvõnkumine ning deformatsioonilised käärliikumise, kiikumise, paindumise ja liputamise võnkumised.

Samas ei läheks selline lahendus kokku eesti keelsete terminitega vabavõnkumine, sundvõnkumine ja isevõnkumine.

Xpx 5. jaanuar 2012, kell 21:11 (EET)

Ma tahan sellega öelda seda, et sa ei tohi ise termineid välja mõelda. Termineid kinnitatakse terminikomisjonides, seda teevad keelekorraldajad ja vastava eriala spetsialistid. Vikipeedias ei tohi kasutada termineid, mis on artikli autori väljamõeldised või tuletised ja mida pole autoriteetses kirjanduses kasutatud. Kui inglise keeles on termin "scissoring vibration", siis ei tähenda see iseenesest, et sinu tõlgitud "käärvõnkumine" on eesti keeles tunnustatud termin selle mõiste jaoks. Uute ettetulevate mõistete termineid tuleb alati kirjandusest järele kontrollida. Adeliine 7. jaanuar 2012, kell 02:56 (EET)
Naase leheküljele "Infrapunaspektroskoopia".