Arutelu:Idand

Aktiivsed arutelud

Varem oli siin nii:

Idand ehk tõuse on arenema hakanud idu (seemnetel) või pung (mugulatel ja teistel vegetatiivosadel), mis toitub veel seemne või emataime varudest.

Andres 4. november 2011, kell 00:36 (EET)

Artikli retsensioon.Redigeeri

 • Vikipeedia tavad.

Artikkel on kirjutatud vastavalt kõikidele Vikipeedia tavadele. On jälgitud kõik ülesehituse ja vormistamise kriteeriumid.

 • Allikad ja viitamine.

Allikad on autoriteetsed ja piisaval hulgal sellise artikli jaoks.

 • Sisukus, põhjalikkus, teema kaetus, artikli pikkus, illustreeritus piltidega.

Artiklis püstitatud teema ja selle toetuspunktid on kaetud täiel määral. Artikkel on piisava pikkusega ja väga sisukas. Üheks artikli miinuseks mina nimetaksin terminite rohkust, mõnedes kohtades need lähevad üks teise järele ilma seletusteta, mis raskendab arusaamist. Teiseks miinuseks mina pidaksin piltide vaesust. Üks pilt nii mahukale artiklile on liiga vähe, võiks lisada mõnda pildi (näiteks,kas embrüonaalse arengu või seemne idanemise kohta). Peatükis ühe-ja kaheiduleheliste taimedest tahaks näha näiteid.

 • Keeline kvaliteet.

Artiklist ma leidsin paar näpuvigu, aga need ei seganud arusaamist. Artikli õigekeelsuse taset mul pole võimalust hinnata, sest minu emakeeleks ei ole eesti keel.– Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas 82.131.41.139 (arutelukaastöö).

Terminite tähendust pole siin tarvis selgitada. Selleks on spetsiaalsed artiklid. Andres 11. november 2011, kell 22:35 (EET)

Äkki oleks võimalik välja tuua artiklis tehtud näpuvead, et saaksin need parandada? --Helena150 13. november 2011, kell 15:51 (EET)


Omadussõnad ei saa olla artikli pealkirjaks, seepärast tuleb omadussõnu linkida näiteks [[vegetatsiooniperiood|vegetatiivne]], [[embrüo]]naalne jne. Embrüonaalse arengu alajaotuse neljandas lõigus võiks lauseid üle vaadata ja nende ehitust parandada.

 • Idanemisinhibiitorid ongi selleks, et seeme ei idaneks enne, kui seda lubavad välistingimused.
 • Kaks näpuviga alajaotuse "Fototropism" kolmandas lõigus.
 • "Taandarengud idanemisel": mõttekriipsud!
 • Kui niiskus paneb seemne idanema, muutub kõik see inimorganismile kättesaadavaks. Kas "kättesaadava" asemel ei võiks olla "omastatavaks"? Või ma lihtsalt ei saa selle lõigu lausetest aru?
 • ei ole soovituslik süüa neid teatud haiguste, näiteks vähi korral

Tubli! Adeliine 14. november 2011, kell 19:57 (EET)

 • asümmeetria, asümmeetrilise
 • teine näpuviga seal lõigus, mida mõtlesin, on valgustama Adeliine 30. november 2011, kell 13:43 (EET)

Parandasin oma näpuvead ära, tänan neile tähelepanu juhtimast. --Helena150 6. detsember 2011, kell 23:25 (EET)

Naase leheküljele "Idand".