Arutelu:Hej, Sloveni

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Siin on segadus. Me saame öelda, et algsed sõnad on slovakikeelsed, kuid slovaki keeles on laulul teine pealkiri. Slovakikeelne laul on olnud Slovakkia hümn. Serbia (serbohorvaadi) keeles on see olnud ka Jugoslaavia hümn. Teistes keeltes on sellel laulul veel muud pealkirjad. 1848 valiti see rahvusvaheliseks slaavlaste hümniks. Andres 2. juuni 2006, kell 10.07 (UTC)

Ma arvan, et saab küll öelda, et algsed sõnad on slovakikeelsed. Kui paar sõna tõlkes muudetud on ei tee laulust veel uut laulu. Ka vabatõlge jääb tõlkeks. Soome hümni autoriks loetakse ka Runebergi, kuigi soomekeelsete sõnade autor on Cajander. Jannseni tekst seevastu ei ole vabatõlge vaid iseseisev luuletus. Hej Sloveni puhul isegi ei mainita tõlkijaid. --Metsavend 2. juuni 2006, kell 11.25 (UTC)

Jugoslaavia hümn on see juba 1945. aastast. Andres 2. juuni 2006, kell 10.09 (UTC)

Ma ei tea, mis teha. Slovakikeelse laulu kohta tuleb teha eraldi lehekülg, sest sellel on teised sõnad ja ta on olnud Slovakkia hümn. Ma ei tea, mis teha rahvusvahelise hümniga. Andres 2. juuni 2006, kell 10.13 (UTC)

Sisuliselt on tegemist siiski sama lauluga, teksti on veidi muudetud. Ehk saaks kogu jutu koondada ühele leheküljele ja muuta pealkirja sobivaks, nt Panslaavi hümn? Kui teha iga variandi kohta eraldi lehekülg, kaob ülevaatlikkus ära. --Metsavend 2. juuni 2006, kell 11.25 (UTC)
Võib-olla panna kogu jutt slovakikeelse pealkirja alla, aga siia jätta ainult Jogoslaaviasse ning Serbiasse ja Hersegoviinase puutuv? Andres 2. juuni 2006, kell 11.59 (UTC)

Artikkel tuleks vist teisaldada pealkirja alla Hej, Sloveni --Dj Capricorn 3. jaanuar 2007, kell 11:01 (UTC)

Sorry, I don't speak Estonian. I recommend to revert the recent changes by the anonymous user, because although I am Czech (and Moravia is a part of Czechia), I have never heard of the recently submited Moravikeelne algversioon or Tsjekkeelne algversioon of the song concerned. Google gives any hits for neither Moravanji, eštje naša nor Moravané, ještě naše (plus, the orthography of Moravanji, eštje naša ... exists in no Slavic language). The Czech version of this song is different, and AFAIK no Moravian version exists (just like no Bohemian one does).
I have found a recent link to this article on a Moravian federalist/nationalist/separatist page, so most likely it is a provocation of some member of the Moravian movement (against which I am no way biased, but their fight for freedom should take place outside Wikipedia). la:Usor:Gabriel Svoboda, --62.24.75.151 14. jaanuar 2009, kell 18:39 (UTC)

Naase leheküljele "Hej, Sloveni".