Arutelu:Gutni keel

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Keelest teatakse vähe nii gutnide kui ka rootslaste poolt.

Jätsin selle lause välja, set see on arusaamatu. Andres 12. oktoober 2006, kell 09:16 (UTC)

Kas eesti keeles on väljendĩt "gutni keel" varem kasutatud? Võib-olla peaks seda teisiti nimetama? Andres 12. oktoober 2006, kell 09:16 (UTC)


Tekstis on mitu segast seika. Ühelt poolt öeldakse, et seda kõneldi varem, teiselt poolt väidetakse, et see on nüüdki suhtluskeelena kasutusel. Edasi, mis tõestab, et praegu pole tegu rootsi keele murdega? Kas see pole mitte rohkem poliitiline küsimus? Ja kas ikka saab rääkida segunemisest? Ja veel, segane on ka gutni keele ja vanagutni keele vahekord. Kas mitte keskaegne kirjakeel polnudki vanagutni keel? Andres 12. oktoober 2006, kell 09:22 (UTC)

Võiks vaadata seda allikat ja rootsi viki artikli sv:Gotland alajaotust "Dialekten". Andres 12. oktoober 2006, kell 09:28 (UTC)


Rootsi wiki 'gutniska' arutelus on öeldud, et 'gotländska mål' on praegune saarel räägitav Rootsi keele murre ja gutniska (=gutamaal) on varasem saare keel. Artikkel väidab, et gutniskat räägitakse praegugi, see on ilma kirjakeeleta kõnekeel ja sellisena välja suremas. Vanema keelekuju kohta võib öelda ka 'forngutniska'. Ütleb, et mõnikord peetakse rootsi keele murdeks, kuid forngutniskat nimetatakse pigem eraldi keeleks; räägib probleemidest keelte ja murrete vahele piiride tõmbamisega. Tiina357 14. oktoober 2006, kell 13:21 (UTC)


Kes selle nilbuse välja mõtles? Päll?

Einoh muidugi "гутнийский говор" http://www.eki.ee/knab/lgv/ieg1.htm


Kas "estniska" on nüüd estni keel või? http://sv.wikipedia.org/wiki/Estniska

"Gutniska, även gutamål eller gotländska" oleks lihtsalt gotlandi ehk ojamaa keel, halvimal juhud güüti keel.


Ja nüüd, palun, ploki mind kohe ära, siis on sul jälle õigus!

Peeter Pälli koostatud andmebaasis LINGUAE on gotlandi keel ehk gutni keel. Arvan, et tema seda "gutni keelt" välja ei mõelnud. Me peaksime selle artikli pealkirjaks panema Gotlandi keel. Andres 4. detsember 2010, kell 02:43 (EET)
Gutni, ojamaa ja gotlandi keel paistavad olevat Linguaes samaväärsed nimetused. Ma ei tea, kas on põhjust just sealset põhinime eelistada. Aga need käivad keele kohta, mis praegu on märksõna "vanagutni keel" all. Praegu kõneldakse Linguae järgi Gotlandi murret. Pikne 4. detsember 2010, kell 10:00 (EET)
Põhinime eelistamisel on see mõte, et vältida vaidlusi selle üle, millist nime eelistada (artikli pealkirjaks panna). Andres 4. detsember 2010, kell 12:38 (EET)
Aa, tõepoolest, LINGUAE järgi käib "gotlandi keel" vanagutni keele kohta ja Gotlandi murre gutni keele kohta. Lähtume siis sellest, kui asjatundjatel pole vastuväiteid. Andres 4. detsember 2010, kell 12:42 (EET)
Kirjutan Tiina357-le ja küsin. Andres 4. detsember 2010, kell 12:43 (EET)
Naase leheküljele "Gutni keel".