Arutelu:Feodalism

Active discussions

Mingi demarksifitseerimismalli peaks tegema. Või eraldi loendi seda vajavate artiklite jaoks, sest olgem ausad, korralik demarksifitseerimine käib mõnelegi suisa yle jõu, kole kerge on pesuveega koos last ja vanni ära visata. Kust pagana kohast neid ortodoksseid idamarksiste yldse nii palju välja võetakse? "213.35.183.68" näiteks. --Oop 14:45, 11 Feb 2005 (UTC)

Demarksifitseerimise puhul tuleks siiski jätta alajaotus marksistliku ja "marksistlik-leninliku" arusaama jaoks. Andres 15:41, 11 Feb 2005 (UTC)
Loomulikult. Ja see teeb tegeliku töö aina keerulisemaks; seda peab tegema keegi, kes asja hästi tunneb ja suudab artiklisse sobilikud kanoonilised formuleeringud lehekylgedepikkusest ballastist õrnalt välja puhastada. --Oop 18:48, 11 Feb 2005 (UTC)

Lehelt "Feodaalsuhete kujunemine:

feodaalsuhete kujunemise põhjused:

1.uut laadi sõjaväeorganisatsiooni teke 2.Vajadus luua stabiilne võidusüsteem.

Andres 12. jaanuar 2008, kell 16:48 (UTC)

Ma küll usun, et Euroopas ja Briti kroonile kuuluvat saart vast väha mahajäänud maaks ei saa nimetada (või saab?), aga jah Sarki saarel kaotai feodaalkord aastal 2008 -- Ahsoous 9. jaanuar 2010, kell 01:51 (UTC)


"Alates vähemalt Sumeri tsivilisatsiooni tekkest võib märgata ajaloos korduvat mustert, kus valdavalt suurtest kliimakõikumistest tulenenud biotsönooside geograafiliste piiride muutumine on tekitanud sotsiaalseid kataklüsme (Viimnepäev). /---/ Suure tähega Feodalismi puhul aga mõista seda ainuomase lääneühiskonnale omase läänidele tuginenud feodalismina. Tegemist on vaid kujundi analoogsusel põhineva mõistega. Mõningast ent mitte täielikku selgust pakub eesti keelne mõisteterida: (hõimu)sõdalane, sõjamees, palgasõdur, sõdur (soldat), (viimsepäeva aegne sõjard?). Selles näib feodaalsusega kokkukõlavat tõesti sõjamees. See aateline ja kindlust pakkuv meheks olemine!" Vabandust, aga minu meelest on asi tõsine. Sellisel tekstil ei ole entsyklopeedias kohta, tegemist on Vikipeedia risustamisega. Kas leidub veel keegi peale autori, kes peab seda sisukaks ja väärtuslikuks, või võib kogu selle entusiasmi lihtsalt tyhistada? --Oop 5. november 2010, kell 14:31 (EET)

FeodaalsuhtedRedigeeri

suunasin märksõna feodaalsuhted siia. V-o saab sellest ka eraldi artikli teha--Bioneer1 (arutelu) 9. detsember 2014, kell 13:17 (EET)


Eesti suurim feodalismivastane väljaastumine oli 1343-1345 toimunud Jüriöö ülestõus.

Kõlab ikka vägevalt küll: Eesti maarahvas tõusis Jüriööl üles feodalismi vastu! Ehk annaks tagasihoidlikumalt sõnastada, näiteks: Feodalismiaja suurim väljaastumine Eestis oli aastatel 1343-1345 toimunud Jüriöö ülestõus. 2001:7D0:87FA:6380:B88E:7142:BEC3:7F8 14. mai 2016, kell 23:10 (EEST)
Muidugi, võid sellise sõnastuse panna.
Mulle tundus, et siin on vandalism, sest pärast muudatust näeb asi välja nii: "Eestis sunnismaistatiTalurahvas siin 14.-15. sajandil". Andres (arutelu) 15. mai 2016, kell 00:19 (EEST)

Laiemas mõttes on see võimulolevale aadlile (sõjameestele) omane elukorraldus.

See jäeti esimesest lõigust välja, aga minu meelest on sellega tahetud öelda, et laiemas mõistes kasutatakse seda sõna ka teiste maade (näiteks Jaapani) sarnaste nähtuste kohta. Andres (arutelu) 15. mai 2016, kell 07:58 (EEST)
Siis tuleks nii öeldagi, kuigi - see läheb vastuollu samas artiklis väidetuga: Tänapäeval konstateeritakse üldiselt, et väljaspool Euroopat feodalismi kui sellist ei eksisteerinud, see oli Euroopale spetsiifiline nähtus ning ehkki kohati võivad mingid sama perioodi mitte-Euroopa maade ühiskondlik-majanduslikud struktuurid evida teatud analoogiat feodalismiga, on selle mõiste kasutamine väljaspool Vana Maailma suhteliselt problemaatiline. 2001:7D0:87FA:6380:B88E:7142:BEC3:7F8 15. mai 2016, kell 08:40 (EEST)

Võib-olla siis sõnastada ja lisada sissejuhatusse nii: Kuigi laiemas mõistes kasutatakse seda sõna ka teiste maade (näiteks Jaapani) sarnaste nähtuste kohta, on selle kasutamine väljaspool Euroopat siiski suhteliselt problemaatiline. 2001:7D0:87FA:6380:B88E:7142:BEC3:7F8 15. mai 2016, kell 09:09 (EEST)

Võib-olla. Kui problemaatilisust mainida, siis tuleb seda ka selgitada. Andres (arutelu) 15. mai 2016, kell 09:32 (EEST)

Artikli asemel on endiselt mingi jama. "Feodalism ehk feodaalkord ehk feodaalsüsteem ehk läänikord (ka läänindus) on olnud Euroopale omane, feoodidele (läänidele) tuginenud aadlist sõjameeste elukorraldus. Selle viimane, kapitalismi võiduletuleku aegne hääbuv varivorm ilmutas end suursõdade kütkeis olnud absolutistlikus Lääne-Euroopas." Nii et feodalism oli "sõjameeste" omavaheline mäng, mis ei puudutanud kedagi muud, ei läänistatud maadel elanud talurahvast ega linnu, mis ju suures osas samuti läänistatud olid? Teine lause on kellegi äpardunud luuletus, millel puudub sisu: ebamäärane hõllandus lõpuks ikkagi ei ütle, misasi see "varivorm" oli. Ja ega ülejäänud tekst parem ole.

Eks tuleb siis parandada. Selleks tuleb allikaid vaadata. Andres (arutelu) 15. mai 2016, kell 09:32 (EEST)
Esimest lauset Sa vist oskad juba parandada. Teise viskasin välja. Andres (arutelu) 15. mai 2016, kell 09:38 (EEST)

Kõige raskem oli talupoegade olukord Poolas ja Hispaanias (esimese öö õigus, surnud käe õigus).

Artiklis Esimene öö õigus öeldakse, et pole tõendit, et selline õigus oli olemas. Andres (arutelu) 3. jaanuar 2017, kell 13:53 (EET)
Naase leheküljele "Feodalism".