Arutelu:Fenoloogia

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Integreerida:

Teadust, mis käsitleb muutusi looduses aastaaegade toimel, nimetatakse fenoloogiaks. Selle teaduse üks eesmärke on koostada liikide niinimetatud fenoloogilisi kalendreid, mis põhinevad astronoomilisel kalendril. Sellistel kalendritel on suur tähtsus paljudel tegevusaladel, näiteks põllumajanduses, aianduses ja metsanduses. Fenoloogiat on abiks vaja, kui tahame hinnata tööstuse kahjulikku mõju loodusele (uurides saastumisest tekkinud muutusi taimede fenoloogilises arengus). Fenoloogilisi uuringuid kasutatakse allergiateadete koostamiseks, kus läheb vaja teadmisi allergiat tekitavate taimede õitsemise kohta.

Andres 11. november 2008, kell 16:13 (UTC)

Naase leheküljele "Fenoloogia".