Arutelu:Ehitusprojekt

Legaaldefinitsiooni võib ju ära tuua, aga on tarvis eeskätt erialast definitsiooni. Andres 8. juuni 2006, kell 07.54 (UTC)

Eriala asjatundjad teavad seda niigi, või sain ma millegist valesti aru.

Jah, aga Vikipeedia ei ole ju mõeldud ainult eriala asjatundjatele. Andres 8. juuni 2006, kell 18.00 (UTC)

Just, kuidas Sa seda teadvustad mitte asjatundjatele, mis asi on "legaaldefinitsioon" ja mis on "erialane definitsioon". Tundub, et me ei sa üksteisest aru. Lugupidamisega--80.235.62.68 10. juuni 2006, kell 09.48 (UTC)

Pidasin silmas, et alustada tuleks sellest, mida mõistavad ehitusprojekti all erialainimesed ja kas on võimalik seda mitmeti mõista. Juriidiliste aspektide kohta võiks rääkida eraldi alajaotuses, kus võiks siis ka tsiteerida neid kehtivaid normatiivakte, mis määravad selle sõna tähenduse nende aktide raames. See kehtib ka paljude muude mõistete kohta. Legaaldefinitsioon ongi mõiste definitsioon, mis on osa mingist normatiivaktist ja kehtib selle akti raames. Nende otstarve on tagada normatiivakti üheseltmõistetavus ja nad ei oled siduvad väljaspool neid akte. Kui ei saanud aru, mida ma silmas pean, siis küsi edasi. Andres 10. juuni 2006, kell 10.14 (UTC)

Kuna ehitusprojekt on dokument, mis omab olulist juriidilist sisu, siis oleks mõistlik olla normatiivne ja lähtuda normatiivaktidest. Sina: "Legaaldefinitsioon ongi mõiste definitsioon, mis on osa mingist normatiivaktist" ja Sina esimeses kommentaaris: "Legaaldefinitsiooni võib ju ära tuua, aga on tarvis eeskätt erialast definitsiooni." Kas sa ei näe siin vastuolu? --80.235.62.68 10. juuni 2006, kell 12.25 (UTC)

Ma ei näe vastuolu. Erialasel definitsioonil ja legaaldefinitsioonil on erinev otstarve ja erinevad varieerumise viisid ja põhjused.
Erialane definitsioon ei sõltu sellest, millised normatiivaktid parajasti mingis riigis kehtivad. Andres 10. juuni 2006, kell 13.12 (UTC)
Loomulikult on ehitusprojektil oluline juriidiline sisu, see aga on mis tahes asjal, mida normatiivaktides käsitletakse. Andres 10. juuni 2006, kell 13.14 (UTC)

Mõne jaoks on ka seletuskirja olemasolu piisav, et pidada pabereid projektiks. (Ka asjatundjate hulgas.) Kuidas sellist olukorda käsitleda? Mõned ehitavad ka ilma projektita jne. Peaaru 21. veebruar 2007, kell 17:39 (UTC)

Seda olukorda tuleb püüda kirjeldada. Projektita ehitamist võib küll mainida, kuid iseenesest ei kuulu see artikli teemasse. Andres 20. veebruar 2007, kell 22:54 (UTC)

Kas artikli sisu ja vormistus võiks olla selline: "Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, materjalide loetelust ja spetsifikatsioonist (mis sisaldab koguseid ja mõõte), tehnilistest ja arhitektuurilistest joonistest, hooldusjuhenditest ja muudest asjakohastest dokumentidest ja materjalidest." Peaaru 21. veebruar 2007, kell 17:51 (UTC)

Esimene lause (definitsioon) võiks olla umbes selline. Rasvases kirjas peaks olema ainult sõna "Ehitusprojekt". Allpool peaks olema muu jutt ehitusprojekti kohta.
Aga tõesti, ülalmainitu puutub asjasse, sest ehitada on võimalik ka ilma projektita, kuigi ehitusseadus seda keelab, ning projekti koosseisu võidakse mõelda ka teisiti. Definitsioon peaks olema selline, et ta ei seostuks parajasti kehtivate seadustega. Ehitusprojekt on varem ajaloos olnud lihtsam ning võib mõnel teisel maal olla lihtsam, kuid ta on ikkagi ehitusprojekt.
Arvan, et ehitusseaduses sisalduvat definitsiooni võiks allpool tsiteerida ning seostada seda konkreetse seadusega. Ka ülejäänud jutt, mis praegu artiklis on, võiks jääda. Andres 21. veebruar 2007, kell 18:15 (UTC)
Naase leheküljele "Ehitusprojekt".