Arutelu:Dünastiate loend

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Ma ei tea, kuidas neid dünastiaid kirjutada. Kas nominatiivis. See oleks kõige õigem minu arvates. Kuid sooviksin, et teeksite korrektuuri, sest ei tea, kuidas eesti keeles õigem on.

Ma arvan kõigepealt, et iga artikli pealkirjas peaks sisalduma sõna "dünastia". Sellele muidugi eelneb nimi omastavas käändes (genitiivis). Olenevalt konkreetsest juhtumist on nimi kas ainsuses või ka mitmuses. Näiteks Hani dünastia, Valois' dünastia. Erandiks on ehk mõbed väga tuntud dünastiad, nagu Bourbonid ja Habsburgid. Ma püüan korrektuuri teha. Selleks pean ma asja natuke uurima. --Andres
Nüüd ma vaatasin suurema osa läbi, ja mõne asja tegin teistmoodi, kui enne ütlesin. Kui midagi on valesti, küll siis kunagi parandatakse.
Mul on niisugune ettepanek, et nimi ainsuses võiks tähistada suguvõsa, mitte dünastiat. ~--Andres
Kas Avis on 'Avisi' või 'Avise' eesti keeles? Olen ise kasutanud kogu aeg Avise... kuid ei tea täpselt. ~
ENE järgi on Avisi ordu ja Avisi dünastia. --Andres
Aga # [Glücksburgi dünastia]? [Glyksborgi dünastia]? on ju samad, kuid valitsesid eri maades... Mul oli plaan teha sellest leheküljest koht kus oleks info dünastia kohta konkreetselt ja siis oleks lisanud konkreetse dünastia pead, olenemata kus dünastia valitsev oli... Nt Bourbonid olid valitsevad eri maades kuid dünastia pea on vanem meesliini esindaja (kui pole erandeid) ja vahel ka üldse mitte valitsev isik --- Egon
Selline lahendus on mõeldav, kui pidada dünastiat ja valitsejasuguvõsa üheks ja samaks asjaks. Mina pidasin silmas, et dünastia on ühe ja sama riigi ühte ja samasse suguvõssa kuuluvate monarhide kogum (juhul kui monarhivõim on päritav).
Siin on segadus dünastia mõistega. Minu meelest ei saa rääkida ühest ja samast dünastiast eri riikides. Teine asi on see, et nende dünastiate liikmed kuulusid samasse suguvõssa.
Mul ei ole võtta autoriteetset täpset dünastia definitsiooni. Igal juhul tuleks minu meelest alustada sellest, et teha selgeks, mis tähendab üldse "dünastia". Siis saaks ka välja töötada süsteemi dünastiate ja suguvõsade nimetamiseks. Olen nõus, et praegu puudub järjekindlus. ---Andres
Saab olla ühes ja damas riigis üks ja sama dünastia. Nt. Selleks oli Rootsi ja Poola, kellel oli Vaasa Dünastia periood kus kuningas Sigismund/Zygmont oli korraga nii Rootsi kui Poola kuningas
Jah, olen nõus, et kui tegemist on personaaluniooniga, siis saab.
Püüdsin vahepeal uurida dünastia mõistet. Dünastiaks nimetatakse kord valitsejasugu, kord järjestikku valitsevaid ühest ja samast soost monarhe. Ühes kohas oli vihjatud, et teine tõlgendus on hilisem. Kuidas me ka ei otsustaks, me ei saa kumbagi tõlgendust mainimata jätta.
Avisi puhul on -i sellepärast, et rõhk on viimasel silbil. --Andres
Mul on ettepanek segaduse lahendamiseks rääkida seal, kus on mõeldud dünastiat kui valitsejasuguvõsa, dünastia asemel "valitsejasoost". Muidugi tuleks siis mainida, et selles tähenduses kasutatakse ka sõna "dünastia". --Andres

Kõige selle ilu ja toreduse kohta võiks olla ka kategooria. Kas see peaks siis olema "Dünastia" või "Dünastiad"? --Oop 22:33, 11 Jan 2005 (UTC)

"Dünastiad". Andres 01:10, 12 Jan 2005 (UTC)

Minu meelest võiks Medici all rääkida Medicite suguvõsast, aga Firenze valitsejate dünastiast peaks rääkima nime all Medicid. Lähtun põhimõttest, et suguvõsast tuleks rääkida perekonnanime all ainsuses, dünastiast nime all "... dünastia" või mitmuses. Sellepärast peaks selles loendis olema "Medicid". Andres 4. oktoober 2005, kell 20.29 (UTC)

Naase leheküljele "Dünastiate loend".