Arutelu:Allohvitser

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Allohvitseride ja sõdurite teenistuskäigu seadlus (RT 1939, 24, 182) § 7.

Üks vana legaaldefinitsioon (mis eeldav konteksti) ei saa asendada mõiste üldist määratlust. Andres 9. juuni 2006, kell 14.36 (UTC)

Viimane täiendus ei ole õige. Sõjaväeline auaste on näiteks nooremseersant, seersant, vanemseersant, nooremveebel, veebel või vanemveebel, kes kõik kuuluvad allohvitseride alla. --Christopher Robin 14. august 2006, kell 08:44 (UTC)

Siin tuleks märkida, et Eesti ajal ülemveeblit ja staabiveeblit ei olnud. --Improvisaator 14. jaanuar 2009, kell 10:01 (UTC)

Kui keegi kunagi nende kohta eraldi artiklid kirjutab, siis neis peaks, siin pole vast vaja. --Kyng 14. jaanuar 2009, kell 15:13 (UTC)
Naase leheküljele "Allohvitser".