Aritmeetika filosoofia

"Aritmeetika filosoofia" (saksa keeles "Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische untersuchungen") on saksa filosoof Edmund Husserli 1891. aastal ilmunud raamat. Teos sünteesib Husserli tööd matemaatikas Karl Weierstrassi juhendamisel tema tööga filosoofias ja psühholoogias Carl Stumpfi ja Franz Brentano juhendamisel, kellest viimasele on raamat ka pühendatud.

StruktuurRedigeeri

"Aritmeetika filosoofia" on esimene köide teosest, mille Husserl kavandas kaheköitelisena, kuid mille teine köide jäi ilmumata. Kokku oleks sel olnud neli osa ja lisa.

Esimene köide jaguneb kaheks osaks. Esimene neist analüüsib paljususe, ainsuse ja hulga mõisteid ("Die eigentliche Begriffe von Vielheit, Einheit und Anzahl") ning teine sümboolseid hulgamõisteid ja hulgaaritmeetika loogilisi lätteid ("Die symbolischen Anzahlbegrife und die logischen Quellen der Anzahlen-Arithmetik").