Arhiveerimine on toiming, mille käigus eraldatakse dokumendid aktiivsest keskkonnast ning tagatakse nende kaitse kadumise, hävitamise ja muutmise eest ning kasutatavus tulevikus.

Vajadus dokumentide arhiveerimiseks tekib siis, kui esmane vajadus dokumentide kasutamise järele on kadunud, kuid neid ei tohi veel hävitada (s.t. nende säilitustähtaeg ei ole möödunud). Sellisel juhul on otstarbekas dokumendid digitaalsest dokumendihalduse süsteemist välja võtta ja arhiveerida.