Aprioorne otsustus

Aprioorne otsustus on Immanuel Kanti tunnetusteooria järgi kogemusest sõltumatu ja paratamatu kehtivusega otsustus.

Analüütilised aprioorsed otsustused on täiusliku teadmise otsustused, mille tõesus ei tugine kogemustel.

Sünteetilised aprioorsed otsustused on üldkehtivad, paratamatud.

Otsustus on Kanti arvates mõte, teadmise väljendus.