Apertseptsioon

Apertseptsioon (inglise apperception) on inimese psüühika selline omadus, et tema tajumus (tajumine) objektidest ja nähtustest sõltub tema psüühilisest seisundist, eelneva(te)st kogemus(t)est jms.