Anu Narusk

Anu Narusk (9. veebruar 1948 Tallinn5. august 1999 Tallinn) oli eesti majandusteadlane ja sotsioloog.[1]

EluluguRedigeeri

Anu Narusk oli riigiametniku tütar.[1]

1966. aastal lõpetas Narusk Tallinna 1. Keskkooli, 1971 TPI majandusteaduskonna ja 1976 Moskva Finantsinstituudi mittestatsionaarse aspirantuuri. 1982. aastal kaitses ta Moskva Finantsinstituudis majanduskandidaadi kraadi väitekirjaga dialoogarvutisüsteemidest kõrgkoolide automatiseeritud juhtimis- ja õpetamissüsteemides.[1]

Narusk oli 1966–67 TPI teadusliku uurimise sektori vaneminsener, 1972–76 TPI infotöötluskateedri vanemõpetaja, 1980–81 AI sotsioloogiaosakonna vanemökonomist, 1981–84 nooremteadur, 1984–89 vanemteadur, 1989–91 FSÕI vanemteadur, 1992–99 juhtivteadur ning perekonna- ja kultuurisotsioloogia osakonna juhataja.[1]

TeadustööRedigeeri

Anu Naruski peamine uurimisvaldkond oli perekonnasotsioloogia: perekonna mõju noorte ellusuhtumise ja käitumise kujunemisele, sotsiaalse keskkonna mõju perekonnale ja vanemate sotsiaalsete rollide muutumine, argielu probleemid totalitaarsest ühiskonnast avatud demokraatlikku ühiskonda üleminekul, naiste töö ja sotsiaalne stress ning alkoholi ja narkootikumide kasutamisega seotud probleemid.[1]

1991. aastast tegi Narusk pidevalt koostööd Euroopa ülikoolide ja uurimiskeskustega, osales paljudes rahvusvahelistes uurimustes (perekond ja kultuur Lääne- ja Ida-Euroopa maades, Euroopa lapsevanemad, Eesti–Soome projekt "Perekonna mõju teismelise noore elulaadi kujunemisel", Euroopa koolilaste alkoholi ja narkootikumide kasutamine jt). Ta stažeeris ja pidas loenguid Soome, Norra jt maade ülikoolides ja teadusasutustes. Narusk oli mitme raamatu toimetaja ("Murrangulised 80-ndad ja 90-ndad aastad Eestis: töö, kodu, vaba aeg", 1994; "Human rights in Estonia", 1998 jt). Ta oli 1991 sotsiaalministeeriumi ekspert, aastast 1992 konsultant. Ta avaldas 80 teadustrükist (sh oli mitme rahvusvahelises koostöös valminud monograafia kaasautor) ja rohkesti aimeartikleid.[1]

LiikmesusRedigeeri

Narusk oli Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liidu liige (1992–95 juhatuse liige, 1996–98 president).

TeoseidRedigeeri

 • Pered, kus kasvavad teismelised. Tallinn, 1988
 • Parenthood, partnership and family in Estonia. // European Parents in the 1990s. Contradictions and comparisons. New Brunswick, London, 1992
 • Parental relationship and adolescents' conceptions of their interactions with significant others (kaasautor). // European Journal of Educational Psychology (1994)
 • Överföring av dryckesvanor inom familjen. // Nordisk Alkoholdidskrift 9 (1992) 4
 • Transmission of drinking habits within the family. // Contemporary Drug Problems XIV (1991)
 • Noored ja uimastid. Tallinn, 1996
 • Transition to the market economy: Estonian families and their coping strategies (kaasautor L. Hansson). Trondheim, 1996
 • The 1995 ESPAD Report. Alkohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries (kaasautor). Stockholm, 1997
 • Estonian families in the 1990s: Winners and Losers. Tallinn, 1999
 • Sotsiaalsed probleemid Eestis teel avatud ühiskonda 1990–1999. Tallinn, 2001.

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide, lk 30

KirjandusRedigeeri

 • Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 • Anu Narusk 1948–1999. In memoriam. // Sotsiaalsed probleemid Eestis teel avatud ühiskonda 1990–1999. Tallinn, 2001, 3–4 (fotoga).
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.