Antipatros Sidonist

Antipatros Sidonist oli Vana-Kreeka poeet 2. sajandi teisel poolel eKr.

Ta koostas seitsme maailmaime nimekirja, mis on tänini säilinud.