Andrus Tool

eesti filosoof ja tõlkija

Andrus Tool (sündinud 5. detsembril 1960) on eesti filosoof ja tõlkija. Tema peamised uurimisvaldkonnad on filosoofia ajalugu ja ajaloofilosoofia.

Andrus Tool 2021. aasta Kirjandustänava festivalil

19791984 õppis Tool filosoofiat Moskva Riiklikus Ülikoolis ning 1984–1991 Tartu Ülikoolis. 1991. aastal kaitses Andrus Tool Tartu Ülikooli filosoofia osakonnas magistriväitekirja "J.G. Droyseni metahistoriograafiline kontseptsioon" (juhendaja Eero Loone).

1984. aastast on Tool Tartu Ülikooli filosoofialektor. Ta on pidanud loenguid filosoofia ajaloost: antiikfilosoofiast, kesk- ja uusaja filosoofiast, saksa klassikalisest filosoofiast, hermeneutikast ja fenomenoloogiast.

Tunnustus muuda

Publikatsioone muuda

 • "Hans-Georg Gadamer". (lk 407–427); "Wilhelm Dilthey" (lk 385–403); "Hermeneutika" (lk 379–382); "Elufilosoofia" (lk 33–39). Rmt: Annus, E. (toim) "20.sajandi mõttevoolud" Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2009
 • "Wilhelm Dilthey on the Objectivity of knowledge in human sciences". Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 11(1)/2007, lk 3–14
 • "Filosoofiline refleksioon humantaarteaduste loomuse üle ja teaduspoliitika" Studia Philosophica, 5/2006, lk 90–102
 • "Wilhelm Dilthey elufilosoofia ja hermeneutika" Akadeemia 2006, lk 1798–1833
 • "Mäng ja kõnelus looduvas traditsioonis", 2002
 • "Hans-Georg Gadameri filosoofiliste tekstide teaduslik kommenteeritud tõlge", 2002
 • "Uuskantiaanlus kui teadusajastu kultuurifilosoofia" Akadeemia, 4/1993, lk 769–802

Tõlkeid muuda

 • Wilhelm Dilthey "Teiste isikute ja nende eluavalduste mõistmine" Akadeemia, 2006, lk 1779–1796
 • Hans-Georg Gadamer "Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid" Tartu: Ilmamaa, 2002
 • Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer "Filosoofilise hermeneutika klassikat" Tartu: Ilmamaa, 1997

Viited muuda

 1. "Tartu Ülikooli aumärgi kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 8.12.2022.

Välislingid muuda