Amfiid (< kreeka amphi) on ümarusside eesmises otsas suu lähedal paiknev kemoretseptor. Amfiidid on ümarusside peamised haistmisorganid.