Ameerika Ühendriikide põhiseaduse neljas parandus

Ameerika Ühendriikide põhiseaduse neljas parandus on Ameerika Ühendriikide põhiseaduse täiendus, mis annab isikule Ameerika Ühendriikides õiguse olla kaitstud põhjendamatu vahistamise eest, aga ka kodu või enese läbiotsimisest.

Parandus võeti vastu Kongressis 25. septembril 1789 ja ratifitseeriti osariikide tasemel 15. detsembril 1791.

TekstRedigeeri

Väljavõte dokumendist Bill of Rights

Inglise keelesRedigeeri

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

Eesti keelesRedigeeri

Keelatud on rikkuda inimeste õigust olla kaitstud iseenda ja oma kodu põhjendamatu läbiotsimise ning dokumentide ja vara alusetu konfiskeerimise eest. Vastav määrus väljastatakse ainult küllaldase aluse korral, mille koostanu on andnud vande või ametliku kinnituse, ning milles on kirjeldatud läbiotsitavat kohta, vahistatavat isikut või konfiskeeritavat eset.

Vaata kaRedigeeri