Ameerika Ühendriikide põhiseaduse kolmas parandus

Ameerika Ühendriikide põhiseaduse kolmas parandus on Ameerika Ühendriikide põhiseaduse täiendus, mis annab isikule õiguse keelduda rahu ajal sõdurite majutamisest oma koju.

Parandus võeti vastu Kongressis 25. septembril 1789 ja ratifitseeriti osariikide tasemel 15. detsembril 1791.

TekstRedigeeri

Väljavõte dokumendist Bill of Rights

Inglise keelesRedigeeri

No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law..

Eesti keelesRedigeeri

Mitte ühtegi sõjaväelast ei majutata rahu ajal kellegi koju ilma omaniku loata; samuti ei tehta seda sõja ajal, välja arvatud seadusega sätestatud viisil.

Vaata kaRedigeeri