Ameerika Ühendriikide põhiseaduse üheksas parandus

Ameerika Ühendriikide põhiseaduse üheksas parandus on Ameerika Ühendriikide põhiseaduse täiendus, mis annab isikule Ameerika Ühendriikides voli täiendavatele põhiõigustele ka siis, kui neid ei ole konstitutsioonis loetletud, kuid millised on tuletatavad sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetest.

Parandus võeti vastu Kongressis 25. septembril 1789 ja ratifitseeriti osariikide tasemel 15. detsembril 1791.

TekstRedigeeri

Väljavõte dokumendist Bill of Rights

Inglise keelesRedigeeri

The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.

Eesti keelesRedigeeri

Teatud õiguste nimetamine põhiseaduses ei anna õigust eitada muid vabadusi, millised on kooskõlas inimväärikusega.

Vaata kaRedigeeri