Ambla põllumeeste konvent

Ambla põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Ambla alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Ambla ja Lehtse vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Anton Jairus, Jaan Kents, August Lutsius, Mikk Ilves, Aleksander Toomsalu, Dietrich Aron, Anton Kuldna, Gustav Lemming, Mihkel Kamla, Herman Berendsen, August Lubi, Aleksander Kuusik, Gustav Kilkmees, Aleksander Klaar ja Aleksander Berendsen.