Aluskivim ehk D-horisont on tard-, moonde- ja settekivimid, mille peale kujuneb muld ja mida ei muuda mulda kujundavad protsessid.

Loomuldadel on kaks mullahorisonti – huumushorisont ja aluskivim

Aluskivim erineb lähtekivimist selle poolest, et viimane võtab otseselt osa mulla moodustumisest.

Eestis on mullad tekkinud aluskivimile (Ordoviitsiumi ja Siluri lubjakivid) vaid Põhja-Eestis.

Vaata ka muuda