Algebraline arvukorpus

Algebraline arvukorpus ehk arvukorpus on ratsionaalarvude korpuse lõplik laiend.

Algebralised arvukorpused on algebralise arvuteooria üks uurimisobjekte.

Tähtis koht on algebraliste arvukorpuste täiselementide ringidel, mis on ratsionaalarvude korpuses sisalduva täisarvude ringi analoogid.