Alaväärsuskompleks

Alaväärsuskompleks ehk Napoleoni kompleks on psühhoanalüüsi ja individuaalpsühholoogia teoorias esinev käsitlus, mille kohaselt võivad inimesed alateadvuslikult tunda endid alaväärsete, ebakohaste, nõrkade, väikestena. Selline tunne võib pärineda lapsepõlvest ning olla seotud mingi alandusega, füüsilise puudega vms, kuid sellel võivad olla ka teistsugused põhjused.

Nende teooriate kohaselt sunnib alaväärsuskompleks enda kompenseerimiseks ja ületamiseks inimest ebateadlikult võtma endale suuri ülesandeid, tegema suuri tegusid jne. Alaväärsuskompleksi näidetena tuuakse tavaliselt propagandistlikel eesmärkidel lühemateks nimetatud diktaatoreid (nt Napoleon, kes aga tegelikult ei olnud väikesekasvuline, oma kaasaegsete jaoks oli ta keskmisest pikem, 172 cm), kurte heliloojaid (Beethoven) jt.

Alfred Adleri individuaalpsühholoogia kohaselt tekib alaväärsuskompleks lapsepõlves paratamatult ning on inimese arengu ja eneseteostuse seisukohalt oluline tegur.

Vaata ka

muuda