Alam on eesti perekonnanimi.

Perekonnanime Alam (Allam, Allamb) on pandud neljas mõisavallas Harju-, Lääne ja Võrumaal. Nimede eestistamisel määrati sellenimelistele uueks perekonnanimeks Altmäe (Juuru vallas 1937. aastal). 2018. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Alam Eestis 10 mehel ja 7 naisel.