Akustiline muusika

Akustiline muusika on muusika, mille ettekandmisel ei ole kasutatud elektroonilisi helitekitamis- või võimendusvahendeid.

Akustilise muusika esitamiseks kasutatakse peamiselt akustilisi muusikainstrumente (näiteks akustiline kitarr) ja häält.

Akustilise muusika mõistet hakati kasutama pärast elektrooniliste muusikainstrumentide leiutamist (nt elektrikitarr ja süntesaator).