Ajakontroll on vahend, mida kasutatakse peaaegu kõikidel kahe mängijaga lauamängude võistlustel ettenähtud graafikus püsimiseks. Mängijatele antakse käikude sooritamiseks kindel hulk aega, mille mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalseid kelli. Mõtlemisaja lõppemine enne mängu lõppu toob enamasti kaasa kaotuse (välja arvatud erandjuhud, näiteks males loetakse partii tulemus viigiks, kui aja ületanud mängija vastasel pole piisavalt materjali matistamiseks).

Malekell