Adiabaat on pöörduva adiabaatilise protsessi kõver olekudiagrammil. Iga punkt adiabaadi kõveral vastab sama entroopiaga olekutele.

Olekudiagrammi püstteljel on rõhu p skaala ja rõhtteljel ruumala V skaala. Mustad kõverad on adiabaadid, punased isotermid (samatemperatuuri kõverad)

Vaata ka

muuda