Adiabaat

.

Graafiku püstteljel on rõhu P skaala, horisontaalsel teljel ruumala V skaala. Mustad jooned on adiabaadid ehk adiabaadi kõverad, punased samatemperatuuri kõverad ehk isotermid

Adiabaat on kõverjoon, vastavalt tingimuste P või/ja V muutusele, pöörduva adiabaatilise protsessi graafiku olekudiagrammil.

Iga punkt adiabaadi kõveral vastab sama entroopiaga (lihtsustatult: süsteemi samakaalu/-koguse) olekutele.