Absurditeater on modernistlik teatrikunsti suund, mis lähtub maailma ja inimelu absurdsuse ideest.

Suund tekkis pärast teist maailmasõda.

Absurditeatrit iseloomustavad põhjuslikkuse puudumine, ringjas tegevus, arhetüüpsed tegelased, tähenduse kadu keeles.

Tuntumad absurditeatri esindajad on Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet.