Absoluutne sagedus

Absoluutne sagedus (sagedus) statistika mõistena on väärtusele vastav objektide arv.