Absoluutne kuulmine

Absoluutne kuulmine on inimese võime määrata helikõrgust kuulmise järgi, muusikariista abita.

Üldiselt hõlmab absoluutne kuulmine osa või kõiki järgmistest võimetest (ilma teadaoleva referentshelikõrguseta):

  • nimetada kuuldava muusikalise heli kõrgus
  • nimetada kuuldava muusikalõigu helistik
  • nimetada kuuldava akordi või muu helide kogumi kõigi helide kõrgused
  • nimetada igapäevahelide (näiteks autosignaal või alarm) kõrgusi

Vaata ka muuda