Absoluutne kuulmine

Absoluutne kuulmine on inimese võime määrata helikõrgust kuulmise järgi, muusikariista abita.