Absoluutne häälteenamus

Absoluutseks häälteenamuseks nimetatakse valimistel või otsuste tegemisel tavaliselt häälteenamust, mille puhul mingi valiku poolt antud häälte arv on suurem kui 50% hääletava organi võimalike häälte koguarvust (kaasa arvatud puudujad ja hääletamisest hoidujad).

Vaata ka muuda