Abja põllumeeste konvent

Abja põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Abja alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Abja, Tihemetsa ja Rajangu vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Johan Noop, Alfred Roger, Heinrich Akel, Märt Nurk, August Laane, Johann Puusepp, Karl Ruubel, Hans Kapral, Jaak KIvisäk, Hans Kõiva, Christian Arro, Julius Kõerv, Märt Margus, Peeter Järve ja Jaan Akenpärg.

Konvendi poolt valitud Põllutöökoja liige oli Christian Arro.