Abilüliti

Abilüliti on lüliti elektrisüsteemis, mis sisaldab üht või enamat põhilülitusseadme poolt mehaaniliselt juhitavat abikontakti.