Aatomispekter on isoleeritud aatomi kiirgusspekter või neeldumisspekter, mis on tingitud aatomite üleminekust ühelt elektronkatte olekust tulenevalt energiatasemelt teisele energiatasemele. Aatomispekter on aatomi elektromagnetkiirguse spekter.

Aatomi kiirgusspekter on tema poolt kiiratud valguse intensiivsus lainepikkuse (või sageduse) funktsioonina. Spektraaljooned vastavad aatomi kahe oleku energiate vahele. See energiate vahe saadakse või väljastatakse neelatava või kiiratava footoni kujul. See vahe saab seetõttu omandada ainult kindlaid, diskreetseid väärtusi, nii et iga aatom saab (vastavalt oma elektronkonfiguratsioonile) kiirata ainult diskreetseid lainepikkusi. Kiiratavad lainepikkused on seetõttu keemilisele elemendile ning alg- ja lõppolekule spetsiifilised.

Kui footoni neeldumine vabastab elektroni aatomist täielikult, siis räägitakse aatomi ioniseerumisest. Selleks on tarvis teatud vähimat energiat, mis sõltub elektroni lähteolekust. Et ioniseerumine on võimalik pideva energiaskaala puhul ülalpool vähimat energiat, siis räägitakse kontiinuumist. Kui aga footon kiiratakse elektroni haaramisel, räägitakse elektroni rekombinatsioonist positiivse iooniga.

Vaata ka

muuda