Aastaajalised muutused

Aastaajalised muutused on aastaaegade vaheldumisest tingitud seaduspärased muutused looduses.

Ilmastikuolude muutumine (nt õhu- ja pinnasetemperatuuri muutumine, sademete hulk) toob kaasa muutusi taimede ja loomade elutingimustes, nt valguse, soojuse, toidu hulgas ja kättesaadavuses. Vastavalt sellele muutub nende käitumine.