Aadressiarvutus

Aadressiarvutus (address calculation) on protseduur, millega masinakäsu aadressivälja sisude põhjal määratakse absoluutaadress.