2A36 Giatsint-B

152 mm haubits/kahur 2A36 Giatsint-B on Nõukogude Liidus valmistatud välikahur. On kasutuses tänapäeval.

Giatsint-B muuseumis

Relval on märkimisväärne laskekaugus – 28,5 km ja mürsu algkiirus 945 m/s. Relv kaalub 9,76 t ja seda aitab teenindada hüdraulikasüsteem koos elektrisüsteemiga.

Relva on toodetud alates 1976. aastast ja see on u 10 riigi relvastuses. Uuemal ajal on lisatud veel tänapäevastavad moderniseeringud.

Valmistatud on ka liikursuurtüki versioon Giatsint-S.