Šulgi (21. sajand eKr) oli Sumeri valitseja Uri III dünastiast oletatavasti aastatel 20942047 eKr. Teda peetakse kõige võimsamaks Sumeri kuningaks.

Šulgi oli Ur-Namma poeg ja edukas valitseja: võitis Elamit ning lasi end jumalikustada. Võimalik, et ta koostas ka Ur-Namma seadustekoodeksi.