Ülikooliseadus

1937 vastu võetud seaduse kohta vaata Ülikoolide seadus.

Ülikooliseadus (lühend ÜKS) on Eesti seadus, mis võeti vastu 12. jaanuaril 1995 ja jõustus 18. veebruaril 1995 ning kehtis kuni 31. augustini 2019.[1]

ÜKSi ülesanne oli "sätestada ülikooli asutamise, ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise kord, tegutsemise alused, autonoomia piirid, juhtimise põhimõtted, kõrghariduse omandamise vormid ja tingimused, ülikooli varade õiguslik seisund, finantseerimise kord, õppejõudude ja üliõpilaste põhiõigused ja -kohustused ning haldusjärelevalve ülikooli tegevuse üle."[1]

Ülikooliseaduse kehtivuse ajal oli Eestis kahel ülikoolil, Tartu Ülikoolil ja Tallinna Tehnikaülikoolil, ka oma seadus. Tartu Ülikooli tegevust reguleerib 16. veebruaril 1995 vastu võetud ja 21. märtsil samal aastal jõustunud Tartu Ülikooli seadus[2] ning Tallinna Tehnikaülikooli tegevust 4. juunil 2014 vastu võetud ja 1. septembril samal aastal jõustunud Tallinna Tehnikaülikooli seadus[3].

Alates 1. septembrist 2019 kehtib kõrgharidusseadus, mille jõustumisega kaotas ülikooliseadus kehtivuse[4].

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 https://www.riigiteataja.ee/akt/120122016002?leiaKehtiv (vaadatud 01.06.2017)
  2. "Tartu Ülikooli seadus". Riigi Teataja. Vaadatud 13. detsembril 2022.
  3. "Tallinna Tehnikaülikooli seadus". Riigi Teataja. Vaadatud 13. detsembril 2022.
  4. "Kõrgharidusseadus". Riigi Teataja. Vaadatud 13. detsembril 2022.

Välislingid muuda