Ülerahvastusefekt

Mitte segi ajada ülerahvastusega

Ülerahvastusefekt (ingl k crowding effect) on fiksatsioonipunktist eemal asuva, kuid selgesti tajutava objekti muutumine raskesti eristatavaks, kui tema kõrval asuvad teised objektid. Kuigi eristuvad tunnused jäävad teadvusest välja, töödeldakse objekti tunnuseid siiski eelteadvuslikult. Aju sensoorsete piirkondade vastused "ülerahvastatud" objektile säilivad ka seda objekti teadvuslikult eristamata.[1]

Viited muuda

  1. Aru, Jaan ja Bachmann, Talis 2009: "Tähelepanu ja Teadvus". Tänapäev, Tartu. 348-349