Ülem-Egiptus on Niiluse esimese kärestiku ja delta vahele jäänud ala, Niiluse jõe ülemjooksul.

Ülem-Egiptuse kaart

Ülem-Egiptus paiknes kitsas, keskmiselt 20 km laiuses, lõuna suunas ahenevas jõeorus, mida idast ja läänest piirasid poolkõrbed ja kõrbed.