Üldeitav otsustus

Üldeitav otsustus on süllogistikas otsustus kujul "Ükski S ei ole P", kus S on subjekt ja P on predikaat.

Üldeitava otsustuse tähis on E. Seda tähist seostatakse ladina sõnaga nego 'jaatan', mille esimese täishäälikuga on tegemist. See võeti kasutusele skolastikas. Ta esines näiteks juba Sherwoodi Williami traktaadi "Introductiones" 13. peatükis ja kinnistus tänu Petrus Hispanuse traktaadile "Summulae logicales".