Ökotüüp

Ökotüüp (ka ökoloogiline rass ehk ökorass) on mingi suhteliselt laia levikualaga liigi populatsiooni lokaalne rühm, millel on võrreldes teiste populatsioonidega iseäralikke morfoloogilisi ja/või füsioloogilisi kohastumusi.

Sageli loetakse ökotüübiga samaväärseks mõistet "biotüüp".

Vaata kaRedigeeri