Õigusprintsiip

Õigusprintsiip ehk õiguspõhimõte on õigusnormide arendamise ja hindamise aluseks olev põhimõte. Õigusprintsiibi mõju ei ole nii sirgjooneline kui õigusnormil.

Näiteks:

„§ 7. Mõistlikkuse põhimõte
(1) Võlasuhtes loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuks.
(2) Mõistlikkuse hindamisel arvestatakse võlasuhte olemust ja tehingu eesmärki, vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat, samuti muid asjaolusid.“

Võlaõigusseadus § 7