Ärikatel

MTÜ Ärikatel on Eesti mittetulundusühing, mis korraldab noortele seminare ja konverentse ettevõtluse ja investeerimise teemal.

Ärikatla meeskond 2016. aastal

Ärikatel loodi 2009. aastal. 2016. aastaks oli MTÜ korraldanud noortele 130 üritust: konverentse, ettevõtlusseminare, investeerimisseminare ja teemaõhtuid. Üritustelt on osa võtnud üle 7300 inimese.