Äravoolumoodul

Äravoolumoodul on jõe vooluhulga ja valgla pindala suhe.

Ühikuks on enamasti dm³/s*km².

Äravoolumoodulit kasutatakse erinevate valglate võrdlemiseks.