!= on programmeerimiskeeles C ja selle järglastes relatsioonioperaator relatsiooni jaoks.