Suuruse nimetus voolutihedus
Suuruse tähis J, varutähis S
SI ühiku nimi amper ruutmeetri kohta
SI ühiku tähis A/m2

Voolutihedus J võrdub elektrivoolu tugevuse I ja elektrijuhi ristlõikepinna pindala A jagatisega:

.

Valem kehtib tingimusel, et voolu jaotus juhi ristlõikes on ühtlane.

Voolutiheduse ühikuna on A/m2 kõrval kasutusel ka A/mm2.