Voolis on gaasilise ja vedela agregaatolekuga ainete ühisnimetus. Nende ühine omadus on kindla kuju puudumisest tingitud voolavus.[1]

Füüsikaliselt on voolis aine, mis välise nihkepinge või jõu mõjul muudab pidevalt oma kuju, s.t voolab. Nihkeelastsusmoodul on võrdne nulliga, seetõttu ei avalda nad vastupanu põikjõule või väändemomendile.[2]

Voolava aine tähenduses on mõnikord kasutatud ka terminit „fluidum“ (ingl fluid), kuid sellel sõnal on ka muid tähendusi.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Füüsika õpik : Gaas ja vedelik
  2. Jaan Paaver. "Mikro- ja megamaailma füüsika". Vaadatud 08.01.2020.